INGEZONDEN BRIEF

Deze ingezonden brief aan Trouw zet ik op mijn blog omdat ik er geen enkele reactie op ontving. Overigens is het niet alleen Trouw. Dit weekend las ik in NRC: Ineke’s dochter. Zucht.

Aan de redactie van Trouw,

Al sinds het begin van mijn abonnement signaleer ik regelmatig een hardnekkige spelfout in Trouw. Nu deze fout zelfs de voorpagina heeft bereikt (‘Vijf redenen voor Rutte’s onstuitbare populariteit, 23/1/2021), klim ik in de pen.

Dit is de hoofdregel: bij eigennamen komt de bezits-s altijd aan de eigennaam vast, behalve na een s-klank, na een initiaal of in het geval van uitspraakverwarring:

  • Hoofdregel: Jans boek
  • Na een s-klank: Ans’ boek
  • Na een initiaal: A’s boek
  • Bij uitspraakverwarring: Anna’s boek
  • Zonder uitspraakverwarring (dus na een e): Annes boek

De schaal waarop dit fout gaat in Trouw is gigantisch. Als u in uw digitale krantengeheugen zoekt op e apostrof s (e’s), wordt het u droef te moede. Het helpt niet dat onze minister-president Rutte heet.

Misschien dat het woord ‘uitspraakverwarring’ vragen oproept. Wat is uitspraakverwarring? Uitspraakverwarring treedt op wanneer een lange klinker kort wordt doordat er een medeklinker achter komt. Kijk maar wat er gebeurt als we de hoofdregel toepassen bij woorden die eindigen op een klinker: *Carolas ministerie, *Hugos vaccinatiebeleid. Vandaar: Carola’s ministerie, Hugo’s vaccinatiebeleid. Welnu, de uitspraakverwarring treedt op bij alle klinkers, behalve bij de -e. Je kunt Annes boek niet anders uitpreken dan Annes boek. Daarom blijft de hoofdregel gelden bij woorden op een -e en wordt de -s direct aan het woord vast geschreven. Vandaar: Ruttes harde opstelling, De Jonges vaccinatiedebacle.

Nu ben ik zeer mild. In een wereld waarin olifanten worden afgeslacht om hun ivoor, waarin zeeën veranderen in plastic soep en waarin kinderen opgroeien zonder thuis, ga ik me niet ergeren aan een apostrof. Dat neemt niet weg dat Trouw niet bij de beste kranten van Nederland kan horen zolang de krant op deze schaal dit soort basisschoolfouten maakt.

Anne S.